BoligUTVIKLING

Engasjert i langsiktige prosjekter i jomfruelig mark via omregulering. Vi kjøper tomter og utvikler disse til flotte boligprosjekter der det skal være godt å bo.

Lyefjell

Vi jobber med et kommende boligområde i den sørlige delen av Lye. Området ligger sentralt til i forhold til skole, butikk og kollektiv forbindelser, og har fantastiske solforhold og utsikt.